Ψευδο-Καλλισθένης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Αλεξάνδρου βίος, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(1999) Αλεξάνδρου βίος, Εκδόσεις Πατάκη