Δάρδας, Αναστάσιος Ν. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Μακεδονικός Αγώνας, Παύλος Μελάς, Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς [εισήγηση]