Παΐδας, Κωνσταντίνος Δ. Σ. 

Ο Κωνσταντίνος Παΐδας γεννήθηκε το 1974. Σπούδασε ελληνική φιλολογία (Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία) στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέχισε τις σπουδές του στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή. Έχει συνεργαστεί με έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ("Σύμμεικτα", "Βυζαντιακά", "Βυζαντινά", "Εκπαίδευση και Επιστήμη", "Ελληνικά", "Νέα Εστία", "Μολυβδο-κονδυλο-πελεκητής", "Παρνασσός") και έχει δημοσιεύσει μελέτες που αφορούν στη βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία, στη βυζαντινή ρητορική, στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, στο βυζαντινό δίκαιο, στη δημώδη βυζαντινή λογοτεχνία και στη νεοελληνική λογοτεχνία. Είναι μέλος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και της Ελληνικής Επιτροπής της Association Internationale des Etudes Byzantines. Κατά το παρελθόν έχει διδάξει βυζαντινή φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σήμερα είναι επίκουρος καθηγητής βυζαντινής φιλολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2014) Serta Byzantina, Γρηγόρη
(2013) Οι κατά Γρηγορά ομιλίες του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου Α΄, Γρηγόρη [κείμενα, επιμέλεια σειράς]
(2006) Εισαγωγή στη βυζαντινή ποίηση, Γρηγόρη
(2006) Τα βυζαντινά κάτοπτρα ηγεμόνος της ύστερης περιόδου 1254-1403, Γρηγόρη
(2005) Η θεματική των βυζαντινών κατόπτρων ηγεμόνος της πρώιμης και μέσης περιόδου 398-1085, Γρηγόρη
 
Μεταφράσεις
(2017) Αγαπητού Διακόνου, Έκθεσις κεφαλαίων παραινετικών, Γρηγόρη [επιμέλεια, μετάφραση]
(2011) Κάλλιστος Α΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ψευδοπροφήτες, μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο κατά τον 14ο αιώνα, Κανάκη
(2009) Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών, 811-886, Δύο παραινετικά κείμενα προς τον αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό, Κανάκη [μετάφραση, επιμέλεια]