Βούλτος, Γιάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2005) Μυστράς, Ιδιομορφή
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Γιατί η ποίηση, Περί Τεχνών