Κοψιδά - Βλάχου, Άννα 

Η Άννα Κοψιδά-Βλάχου γεννήθηκε στη Λευκάδα όπου και τελείωσε το Γυμνάσιο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1982 πραγματοποίησε σπουδές στη Συμβουλευτική και στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης. Το 2000 αναγορεύτηκε διδάκτωρ στη Φιλοσοφική σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στα πλαίσια του ερευνητικού της έργου την απασχόλησαν θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, τα οποία και εφάρμοσε στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί μηχανισμοί άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, η δυναμική καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβολή του στην ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους). Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα ανήκουν επίσης ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την περιφερειακή ανάπτυξη, την τοπική αγορά εργασίας, τα φυλετικά στερεότυπα και τη λειτουργία τους στην οικογένεια, στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας.
Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Υπηρετεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2005) Η εκπαιδευτική και επαγγελματική ταυτότητα των αποφοίτων λυκείου, Γρηγόρη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Σχολική έρευνα και διδακτική της ιστορίας: Από το βίωμα στην ιστορική γνώση, Γρηγόρη [εισήγηση]
(2001) Σταθμοί στην πορεία της Λευκάδας τον 20ό αιώνα, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση]