Βλασσοπούλου, Χριστίνα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) The Athenian Acropolis, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2006) Die Akropolis von Athen, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2006) Η Ακρόπολη των Αθηνών, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Archaic Colors, Μουσείο Ακρόπολης
(2012) Αρχαϊκά χρώματα, Μουσείο Ακρόπολης
(2011) Akropolismuseum: Kurzführer, Μουσείο Ακρόπολης
(2011) Musée de l'Acropole: Petit guide, Μουσείο Ακρόπολης
(2010) Μετοίκησις, Cube Art Editions [ Κύβος Εκδόσεις Τέχνης ]
(2009) Acropolis Museum: Short Guide, Μουσείο Ακρόπολης
(2009) Μουσείο Ακρόπολης: Σύντομος οδηγός, Μουσείο Ακρόπολης
(2008) Αρχαιολογικά μουσεία και συλλογές στην Ελλάδα, Υπουργείο Πολιτισμού
(2002) Kea, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
(2002) Κέα, Υπουργείο Πολιτισμού. Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων