Ραμαντάνης, Σπυρίδων 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Τεχνολογία κρέατος και προϊόντων του, Σύγχρονη Παιδεία
(1999) Τεχνολογία κρέατος και κρεατοσκευασμάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2005) Αποτίμηση ρίσκου και ασφάλεια τροφίμων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
(2005) Το κρέας και τα προϊόντα του, Σύγχρονη Παιδεία