Σακκάς, Παύλος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Φάρμακα ψυχής, Αρμός
(2016) Η ψυχιατρική αλλιώς..., Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
(2014) Η ψυχιατρική αλλιώς..., Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Άγχος, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
(2008) Η ψυχολογία στην ιατρική πράξη, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
(2003) Η ψυχιατρική στην γενική ιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
(2000) Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις
(2000) Ψυχιατρική, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις