Στριγγάρης, Μιχαήλ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Ανθολόγιο ελληνικών ψυχιατρικών κειμένων, Βήτα Ιατρικές Εκδόσεις