Κλώνου - Βόσσου, Κρήτη 
Μεταφράσεις
(2005) Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616, Η σκηνή των θαυμάτων, Instituto Cervantes