Φρονίμου, Έμμυ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ειδικών ομάδων πληθυσμού, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
(2005) Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών [επιμέλεια, κείμενα]
(1997) Αποφυλακιζόμενες γυναίκες, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Λοιποί τίτλοι
(2005) Συλλογικό έργο, Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών [επιμέλεια]