Λώμη, Κωνσταντίνα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(2007) Υγεία και ασφάλεια της εργασίας σε τηλεφωνικά κέντρα, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(2005) Θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας