Λυκοτραφίτη, Αντιγόνη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Στ΄δημοτικού, Σαββάλας
(2020) Μαθηματικά Στ΄δημοτικού, Σαββάλας
(2019) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Ε΄δημοτικού, Σαββάλας
(2019) Μαθηματικά Ε΄δημοτικού, Σαββάλας
(2019) Προβλήματα μαθηματικών Ε΄δημοτικού, Σαββάλας
(2018) Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2013) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2013) Διαβάζω, σκέφτομαι, λύνω προβλήματα μαθηματικών Α΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2012) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2012) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2012) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2012) Γίνομαι άριστος στα μαθηματικά ΣΤ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2011) Μαθηματικά Γ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2011) Μαθηματικά Δ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2011) Μαθηματικά Στ΄δημοτικού, Σαββάλας
(2010) Μαθηματικά Ε΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2009) Προπαίδεια πολλαπλασιασμού και διαίρεσης Β΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2009) Προπαίδεια πολλαπλασιασμού και διαίρεσης Γ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2009) Τα πρώτα μου μαθηματικά για το νηπιαγωγείο, Σαββάλας
(2009) Τετράδιο πρώτης αρίθμησης για την Α΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2008) Μαθηματικά Α΄δημοτικού, Σαββάλας
(2008) Μαθηματικά Β΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2006) Μαθαίνω να λύνω σωστά προβλήματα μαθηματικών Β΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2006) Μαθαίνω να λύνω σωστά προβλήματα μαθηματικών Δ΄ δημοτικού, Σαββάλας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2014) Διακοπές! Από τη Β΄ στη Γ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2014) Διακοπές! Από τη Γ΄ στη Δ΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2014) Διακοπές! Από την Α΄ στη Β΄ δημοτικού, Σαββάλας
(2006) Μαθαίνω να λύνω σωστά προβλήματα μαθηματικών Γ΄ δημοτικού, Σαββάλας
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου, Σαββάλας [επιμέλεια]
(2007) Παπαδάκης, Βασίλης Γ., μαθηματικός, Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου, Σαββάλας [επιμέλεια]