Βουγιούκα, Άννα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2019) Ανισότητες, νεοφιλελευθερισμός και ευρωπαϊκή ενοποίηση, Νήσος
 
Μεταφράσεις
(2017) Σερεμετάκη, Κωνσταντίνα - Νάντια, Διασχίζοντας το σώμα, Πεδίο
(2017) Σερεμετάκη, Κωνσταντίνα - Νάντια, Παλιννόστηση αισθήσεων, Πεδίο
(1997) Σερεμετάκη, Κωνσταντίνα - Νάντια, Διασχίζοντας το σώμα, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
(1997) Σερεμετάκη, Κωνσταντίνα - Νάντια, Παλιννόστηση αισθήσεων, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη