Χατζηδημητρίου, Ιωάννης Δ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2000) Θεωρητική μηχανική, Εκδόσεις Γιαχούδη
(2000) Θεωρητική μηχανική, Εκδόσεις Γιαχούδη