Δούκας, Κοσμάς - Αριστοτέλης Γ. 

Δασολόγος - Τοπογράφος Μηχανικός Καθηγητής Α.Π.Θ.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2018) Δασικό κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, Τζιόλα
(2004) Δασικές κατασκευές και φυσικό περιβάλλον, Εκδόσεις Γιαχούδη
(2003) Γεωτεχνικό σχέδιο, Εκδόσεις Γιαχούδη
(2002) Δασικό και αγροτικό κτηματολόγιο, Εκδόσεις Γιαχούδη
(2001) Τοπογραφία αγροτικών και δασικών περιοχών, Εκδόσεις Γιαχούδη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Δασική οδοποιία και φυσικό περιβάλλον, Τζιόλα