Καντακουζηνός, Ιωάννης 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ιστοριών βιβλία Δ΄, Επικαιρότητα
(2008) Ιστοριών βιβλία Δ΄, Επικαιρότητα
(2008) Ιστοριών βιβλία Δ΄, Επικαιρότητα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Καβάλα: Μια πόλη στη λογοτεχνία, Μεταίχμιο
(2003) Καβάλα: Μια πόλη στη λογοτεχνία, Μεταίχμιο