Σπαντιδάκης, Κώστας 
Μεταφράσεις
(2019) Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997, Πεπραγμένα και πρακτέα, Ύψιλον
(1999) Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997, Η φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας, Κέδρος - Ράππα
(1999) Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997, Ο θρυμματισμένος κόσμος, Ύψιλον
(1998) Καστοριάδης, Κορνήλιος, 1922-1997, Η ορθολογικότητα του καπιταλισμού, Ύψιλον