Βεγλερής, Φαίδων Θ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1998) Τετράδια, Διώνη
(1994) Écrits français II, Διώνη
(1993) Écrits français I, Διώνη
(1992) Η ιδιαίτερη φύση του εκλογικού δικαίου, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1984) Ο νόμος 1268 του 1982 και η νομική γλώσσα, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1982) Άρθρα, Σάκκουλας Αντ. Ν.
(1976) Υπόμνημα για ένα σύνταγμα του ελληνικού λαού, Θεμέλιο
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2004) Το μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού, Αλεξάνδρεια [εισήγηση]
(1990) Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία, Εκδόσεις Παπαζήση