Ριτζαλέος, Βασίλης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940, Επίκεντρο
(2009) Έθνος, κράτος και πολιτική, Επίκεντρο
(2006) Εχθρός εντός των τειχών, Ελληνικά Γράμματα
(2006) Η Δράμα και η περιοχή της, Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας [εισήγηση]