Μπαρουξή, Τζουλιάννα 
Μεταφράσεις
(2007) Συλλογικό έργο, Ανθολογία μυστηρίου, Το Ποντίκι
(2007) Stoker, Bram, 1847-1912, Η ταφή των αρουραίων και άλλα διηγήματα, Το Ποντίκι
(2007) Collodi, Carlo, 1826-1890, Πινόκιο, Το Ποντίκι
(2007) Collodi, Carlo, 1826-1890, Πινόκιο, Το Ποντίκι
(2007) Grimm, Jakob Ludwig, Ραπουνζέλ και άλλα παραμύθια, Το Ποντίκι
(2007) Verne, Jules, 1828-1905, Στα κύματα και στη φωτιά, Το Ποντίκι
(2007) Andersen, Hans Christian, 1805-1875, Τα αγαπημένα παραμύθια, Το Ποντίκι
(2007) Andersen, Hans Christian, 1805-1875, Τα αγαπημένα παραμύθια, Το Ποντίκι
(2007) Conrad, Joseph, 1857-1924, Το πανδοχείο των δύο μαγισσών και άλλα διηγήματα, Το Ποντίκι