Νούσια, Βάλια 
Μεταφράσεις
(2010) Druckerman, Pamela, Οι κανόνες της απιστίας, IntroBooks
(2009) Nicholls, David, 1966-, Ο πρωτάρης της χρονιάς, IntroBooks
(2008) Ephron, Nora, Μεταξύ γυναικών, IntroBooks
(2007) Pourriol, Olivier, Ο ζωγράφος με το νυστέρι, Κέδρος