Λουτζάκη, Ρένα 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(1986) Ο γάμος ως χορευτικό δρώμενο, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2010) Φολκλόρ και παράδοση, Νήσος
(2007) Κρήτη και λαϊκός πολιτισμός, Ταξιδευτής
 
Λοιποί τίτλοι
(1994) Proceedings of the 17th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα [επιμέλεια]