Φραγκίσκος, Εμμανουήλ Ν. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2020) Αδαμάντιος Κοραής, Τα Νέα / Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2011) Οι τρεις ναοί του Αγ. Γεωργίου στον περίβολο της παλαιάς Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, Ριζάρειο Ίδρυμα
(2010) Αδαμάντιος Κοραής, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2008) Δ. Κ. Βυζάντιος και "Βαβυλωνία": Ερμηνευτικές δοκιμές και μαρτυρία βίου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Αικατερίνη Κουμαριανού, Σελίδες για τη ζωή και το έργο της, Μουσείο Μπενάκη
(2015) Λόγος και χρόνος στη νεοελληνική γραμματεία, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
(2012) Πρωτοπόροι της ελληνικής ελευθερίας, Alter - Ego ΜΜΕ Α.Ε.
(2006) Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά, Ακαδημία Αθηνών [εισήγηση]
(1982) Το βιβλίο στις προβιομηχανικές κοινωνίες, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών