Πάνου, Κώστας 

Ο Κώστας Πάνου είναι Συγκοινωνιολόγος, Λέκτορας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Περιβάλλον και θαλάσσιες μεταφορές, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης [εισήγηση]
(2007) Μεταφορές αρτηρίες ζωής για τα νησιά, Εκδόσεις Παπαζήση
 
Λοιποί τίτλοι
(2011) Συλλογικό έργο, Οδικές μεταφορές: Σύγχρονα ζητήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. [επιμέλεια]