Βερόπουλος, Επαμεινώνδας 

Πρόεδρος Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, Εκδόσεις Παπαζήση