Σάντας, Παναγιώτης 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) 50 χρόνια των Γιορτών Λόγου και Τέχνης, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση]