Χριστοφίλου, Λουίζα 
Μεταφράσεις
(2004) Δοδόπουλος, Γιάννης, Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004, Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004
(1999) Brandenburger, Adam M., Συν-ανταγωνισμός, Εκδόσεις Καστανιώτη