Ζάκκα, Μαρία 
Μεταφράσεις
(1978) Vienet, Réné, Μάης 1968, Διεθνής Βιβλιοθήκη
(1976) Ratgeb, Από την άγρια απεργία στη γενικευμένη αυτοδιεύθυνση, Διεθνής Βιβλιοθήκη