Μουζάκη, Αγγελική 

Η Αγγελική Μουζάκη είναι λέκτορας Ειδικής Αγωγής και Γλωσσικών Διαταραχών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Curriculum & Instruction του Southern Illinois University και διδακτορικό στο University of Houston (Educational Psychology & Individual Differences. Για μια πενταετία εργάστηκε στο τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής του University of Texas, όπου ειδικεύτηκε σε θέματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στην ανάπτυξη και στις διαταραχές της ανάγνωσης, καθώς και στην πρόληψη των μαθησιακών διαταραχών.

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
(2010) Ορθογραφία, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός [επιμέλεια, κείμενα]
(2009) Παιδιά και έφηβοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διαταραχές, Τόπος
(2007) Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης, Γρηγόρη [εισήγηση]