Μακρή, Όλγα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Η ειδική αγωγή αφετηρία εξελίξεων στην επιστήμη και στην πράξη, Γρηγόρη
(2007) Η ειδική αγωγή στην κοινωνία της γνώσης, Γρηγόρη [εισήγηση]