Κατσίλα, Δροσιά 
Λοιποί τίτλοι
(2007) Χρηστοβασίλης, Χρήστος, 1861-1937, Περί Εβραίων, Ροές [επιμέλεια]