Τσιπλάκου, Σταυρούλα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Σχολικός εγγραματισμός, Γρηγόρη