Καπλάνης, Τάσσος Α. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2016) Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη
(2007) Tendances actuelles de la la littérature comparée dans le Sud-est de l'Europe, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.). Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών
 
Λοιποί τίτλοι
(2017) Συλλογικό έργο, Ο Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου, Γράφημα [επιμέλεια]