Γεωργακοπούλου, Νεφέλη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Destroy Athens, Futura
(2007) Destroy Athens, Futura