Παπαπέτρου, Σάββας 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2012) Ελληνική λαογραφία, Ηρόδοτος
(2009) Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Γρηγόρη [επιμέλεια, κείμενα]
(2005) Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών