Σκλάβου, Κωνσταντίνα 

Η Κωνσταντίνα Σκλάβου είναι διδάκτορα ψυχολογίας. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην εκπαίδευση και είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθηνών. Κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα: εκπαίδευση ενηλίκων, διαπολιτισμική ψυχολογία, ενδοοικογενειακή βία.

 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2008) Ενδοοικογενειακή βία και κοινωνική ένταξη αλλοδαπών γυναικών, Σάκκουλας Αντ. Ν.
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα, Κριτική
(2011) Πολιτισμός και διαφορετικότητα: Εμείς και οι άλλοι, Σταμούλης Αντ.
(2008) Ο κύκλος της κακοποίησης, Αρχιπέλαγος
(2007) Οικονομικές μετανάστριες στην Ελλάδα, Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός