Δημητρίου, Ελένη 
Μεταφράσεις
(2008) Thomas, Walter, Ιστορία της αγγλικής λογοτεχνίας, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.
(2007) Βλάχος, Μανόλης, Modern Greek Painting in the Collection of the Bank of Greece, Τράπεζα της Ελλάδος
(2007) Συλλογικό έργο, Κοινωνική Ευρώπη, παγκόσμια Ευρώπη, Νίκας / Ελληνική Παιδεία Α.Ε.