Πέτρου, Λία 
Λοιποί τίτλοι
(2009) Συλλογικό έργο, Intothepill Vol. 01: Greek Contemporary Video Art, Futura [έργα]
(2007) Συλλογικό έργο, Karaoke Poetry Bar, Futura [έργα]