Φίλη, Ελευθερία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Μαρτυρίες φοιτητικών χρόνων, Futura [επιμέλεια, κείμενα]