Μπακιρλή, Εριφύλη 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Σύγχρονη τεχνολογία και αντεγκληματική πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη
(2018) Σύγχρονη διακυβέρνηση και έλεγχος του εγκλήματος, Νομική Βιβλιοθήκη
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα, ΚΨΜ