Παπαγιαννακοπούλου, Κωνσταντία 

 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2013) Καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία, Διάδραση
(2008) Φιλαναγνωσία και σχολείο, Εκδόσεις Πατάκη