Πελαντή, Μαρία 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Φιλαναγνωσία και σχολείο, Εκδόσεις Πατάκη