Κωνσταντινίδης, Θεόδωρος Κ. 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2001) Περιγραφική επιδημιολογία των εργατικών ατυχημάτων στον ελληνικό πληθυσμό κατά την περίοδο 1956-94, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2007) Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στα ορυχεία - μεταλλεία, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
(2007) Υγεία και ασφάλεια της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία, Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας
 
Λοιποί τίτλοι
(2010) Συλλογικό έργο, Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria, Εκδόσεις Παπαζήση [επιμέλεια]