Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2002) Η πνευματική παρουσία των Ιμβρίων στον ελληνισμό, Εταιρία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου [εισήγηση]