Μουγγολιά, Αργυρώ 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2011) Σύγχρονα ελληνικά τοπία, Μέλισσα
 
Λοιποί τίτλοι
(2007) Διπλωματικές εργασίες 2002+2003, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ [επιμέλεια]