Βασιλείου, Άννη 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Πρόσθεση όχι αφαίρεση, πολλαπλασιασμός όχι διαίρεση, Μεταίχμιο