Λάζαρη, Μαύρα 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2006) Διεπιστημονική ημερίδα: Γνωριμία με τη Λευκάδα, Αθήνα, 16 Απριλίου 2005, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών [εισήγηση]