Κουνιάκης, Δημοσθένης Α. 
Μεταφράσεις
(2006) Συλλογικό έργο, Δημοσθένης Α. Κουνιάκης (1890-1976), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών