Καριώτης, Αναστάσιος 
Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2007) Επιχειρηματικότητα, Έλλην
 
Συμμετοχή σε συλλογικά έργα
(2008) Οργάνωση και διαχείριση κομμωτηρίου, Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
(2007) Επιχειρηματικότητα, Έλλην